suma komandytowa

Encyklopedia PWN

spółka prawa handlowego o charakterze osobowym, w której przynajmniej jeden wspólnik (komandytariusz) odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości ustalonej w umowie i wpisanej do rejestru handlowego sumy (tzw. sumy komandytowej),
kapitał
[łac.],
ekon. jeden z czynników produkcji; źródło finansowania aktywów.
w potocznym znaczeniu forma współdziałania, zwłaszcza gospodarczego, osób mających wspólny cel;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia