sum

Encyklopedia PWN

sum, Silurus glanis,
ryba słodkowodna z rzędu sumokształtnych;
sum elektryczny, Malapterurus electricus,
ryba słodkowodna z rodziny sumów elektr., Malapteruridae, liczącej 2 gat., rzędu sumokształtnych (Siluriformes);
do wyższych rzeczy jestem urodzony (słowa świętego Stanisława Kostki).
myślę, więc jestem — słynna teza R. Descartes’a, ukazująca w sposób intuicyjny (jasno i wyraźnie) kres wszelkiego wątpienia, istnienie niedającego się zakwestionować podmiotu aktu myślenia.
jestem człowiekiem, nic, co ludzkie, nie jest mi obce (Terencjusz).
żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga — dewiza zakonu karmelitów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia