strukturę czwartorzędową

Encyklopedia PWN

biochem. budowa chem. i przestrzenna białek;
biochem. zaburzenie struktury cząsteczek białkowych wynikające z rozerwania wiązań chemicznych (wodorowych, jonowych, mostków disiarczkowych) stabilizujących ich strukturę drugo-, trzecio- i czwartorzędową;
Deisenhofer
[dạiznho:fər]
Johann, ur. 30 IX 1943, Zusamaltheim,
biochemik amer., pochodzenia niemieckiego;
Huber Robert, ur. 20 II 1937, Monachium,
niem. biochemik i chemik;
Kendrew
[kẹndru:]
Sir John Cowdery, ur. 24 III 1917, Oksford, zm. 23 VIII 1997, Cambridge,
biochemik brytyjski;
woj. (od 1999) w środkowowschodniej części Polski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia