strukturę czwartorzędową

Encyklopedia PWN

biochem. budowa chem. i przestrzenna białek;
biochem. zaburzenie struktury cząsteczek białkowych wynikające z rozerwania wiązań chemicznych (wodorowych, jonowych, mostków disiarczkowych) stabilizujących ich strukturę drugo-, trzecio- i czwartorzędową;
Deisenhofer
[dạiznho:fər]
Johann, ur. 30 IX 1943, Zusamaltheim,
biochemik amer., pochodzenia niemieckiego;
Huber Robert, ur. 20 II 1937, Monachium,
niem. biochemik i chemik;
Kendrew
[kẹndru:]
Sir John Cowdery, ur. 24 III 1917, Oksford, zm. 23 VIII 1997, Cambridge,
biochemik brytyjski;
woj. (od 1999) w środkowowschodniej części Polski;
proterozoik
[gr. próteros ‘wcześniejszy’, zṓon ‘zwierzę’],
eon proterozoiczny, eozoik,
drugi eon (jednostka geochronologiczna) w dziejach Ziemi, trwający od ok. 2,5 mld lat temu do ok. 540 mln lat temu, także jednostka chronostratygraficzna (eonotem) obejmująca powstałe w tym czasie skały;
zachodnia część Wyżyn Polskich, między Nizinami Środkowopolskimi na północy a Podkarpaciem Północnym na południu;
środkowa część Wyżyny Kieleckiej, między Wzgórzami Łopuszańskimi na zachodzie a Wyżyną Sandomierską na wschodzie;
substancja mająca zdolność wymiany własnych jonów na jony znajdujące się w roztworze;
zmarzlina wieloletnia, wieczna marzłoć,
geol. warstwa gruntu o różnej miąższości, przez długi czas zamarznięta, zawierająca w porach i szczelinach skalnych wieloletni lód gruntowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia