społeczny

Encyklopedia PWN

instytucja Pol. Państwa Podziemnego, powołana 26 X 1943 przez Krajową Reprezentację Polit. w celu zwalczania wpływów partii komunist. (PPR) w społeczeństwie;
Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy (SFOKiS), do 1958 Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy (SFOS)
stowarzyszenie wyższej użyteczności, gromadzące środki społ. (dobrowolne świadczenia ludności, wpływy z imprez, czynów społ. itp.) w celu przyspieszenia odbudowy i rozbudowy Warszawy;
fundusz gromadzący środki społ. w celu budowy nowych szkół i internatów,
niezależna organizacja, działająca 1983–89 w Warszawie i in. ośrodkach akademickich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia