Czeskim Cieszynie

Encyklopedia PWN

Czeski Cieszyn, Český Těšín,
m. w północno-wschodnich Czechach, w kraju morawsko-śląskim, u północno-zachodniego podnóża Beskidu Śląskiego, na l. brzegu Olzy (dopływ Odry), przy granicy z Polską.
m. powiatowe w województwie śląskim, na zachodnim skraju Pogórza Śląskiego, nad graniczną rz. Olza, oddzielającą C. od Czeskiego Cieszyna.
Olza, czes. Olše,
rz. w Czechach i Polsce, prawy dopływ Odry, płynie z Beskidu Śląskiego przez Pogórze Śląskie do Kotliny Ostrawskiej, w woj. śląskim;
Hławiczka Karol, ur. 14 II 1894, Ustroń k. Cieszyna, zm. 22 VII 1976, Cieszyn,
pedagog muz., historyk muzyki, kompozytor i dyrygent;
Jasiczek Henryk, ur. 3 III 1919, Kottingbrunn k. Wiednia, zm. 8 XII 1976, Czeski Cieszyn,
poeta, publicysta;
planowane głosowanie ludności Śląska Cieszyńskiego, Orawy i Spiszu na mocy decyzji Rady Najwyższej konferencji pokojowej z 27 IX 1919 w celu wypowiedzenia się w sprawie przynależności państw. tych terytoriów do Polski lub Czechosłowacji.
Boukołowski Henryk, ur. 11 X 1937, Białystok,
aktor, reżyser;
pismo codzienne dla ludności pol. w Czechosłowacji, wyd. 1934–38 w Czeskim Cieszynie;
Kubisz Paweł, ur. 12 V 1907, Końska (Śląsk Cieszyński), zm. 19 VIII 1968, Czeski Cieszyn,
poeta i publicysta, działacz społeczny;
Latinik Franciszek, ur. 17 VII 1864, Tarnów, zm. 29 VIII 1949, Kraków,
generał;
centralna pol. organizacja kult.-oświat., utworzona 1947 w Czeskim Cieszynie, na mocy układu o wzajemnej pomocy i współpracy między Polską a Czechosłowacją;
szkoła prywatna zał. 1909 staraniem Macierzy Szkolnej Księstwa Ciesz. i Tow. Szkoły Lud. w Krakowie;
„Zwrot. Miesięcznik społeczno-kulturalny”,
pismo wyd. od 1949 w Czeskim Cieszynie jako organ Pol. Związku Kult.-Oświat. w Czechosłowacji, od 1993 w Rep. Czeskiej;
Hulka-Laskowski Paweł, pseud. T. Gruda, Sylwester Prałacik i in., ur. 25 VI 1881, Żyrardów, zm. 29 X 1946, Cieszyn,
pisarz, publicysta, tłumacz;
Michejda Franciszek, ur. 3 X 1848, Olbrachcice k. Cieszyna, zm. 12 II 1921, Nawsie (czeskie Návsí) k. Jabłonkowa (obecnie w Czechach),
brat Jana, ojciec Tadeusza, działacz nar. i społ. na Śląsku Cieszyńskim, publicysta, pastor ewangelicki;
południowo-wschodnia część Śląska;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia