splot

Encyklopedia PWN

mat. skończona liczba parami rozłącznych węzłów.
włók. sposób przeplatania nitek osnowy i wątku w tkaninie (tkackie sploty) oraz sposób łączenia w dzianinie formowanych z przędzy oczek.
splot tkacki o co najmniej 5-nitkowym raporcie osnowy i wątku;
mat. dla funkcji f i g — funkcja h(x) dana wzorem , oznaczana symbolem fg;
splot tkacki o raporcie osnowy i wątku co najmniej 3-nitkowym i skośnie rozłożonych pokryciach;
splot słoneczny, splot trzewny,
anat. największy splot współczulny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia