skuteczność

Encyklopedia PWN

jeden z gł. parametrów techn. charakteryzujących źródło światła;
mikrofon
[gr.],
przetwornik elektroakustyczny przeznaczony do przetwarzania sygnałów akustycznych (np. dźwięków mowy, muzyki) na sygnały elektryczne;
żarówka, lampa żarowa,
źródło światła, elektr., temperaturowe (inkadescentne), które emisję promieniowania zawdzięcza rozgrzaniu żarnika do wysokiej temperatury (2500–3200 K), wskutek przepływu przez żarnik prądu elektrycznego.
w pol. postępowaniu karnym zachowania się uczestnika procesu.
ex opere operato
[łac., ‘mocą dzieła dokonanego’],
w teologii katol. twierdzenie odnoszące się do ważności i skuteczności aktu sakramentalnego, odróżniane od ex opere operantis [‘mocą dokonującego dzieło’].
amunicja
[łac. admunitio ‘uzbrojenie’],
środki techn. (naboje, pociski, rakiety, bomby, miny) oraz ich elementy (np. zapalniki, ładunki materiału wybuchowego), środki oświetlające, dymne — służące do niszczenia i obezwładniania różnych celów (siły żywej, sprzętu, obiektów itp.), wywoływania innych skutków (zapalania, zadymiania, oświetlania, skażania terenu itp.), a także pozorowania działań bojowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia