skała

Encyklopedia PWN

wieloskładnikowy, rzadziej jednoskładnikowy zespół minerałów lub substancji mineralnych (bez gleb i świeżo nagromadzonych substancji mineralnych), powstały w przyrodzie w sposób naturalny i tworzący wyodrębnioną geologicznie jednostkę litosfery Ziemi oraz innych planet, a także księżyców i planetoid.
miasto w województwie małopolskim, w powiecie krak., na pograniczu Wyż. Olkuskiej i Wyż. Miechowskiej.
zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej, która pod wpływem procesu glebotwórczego daje tworzywo mineralne gleby.
górn. skała, która przy wydobywaniu ze złoża określonej kopaliny jest uważana za nieużyteczną;
szczyt w Beskidzie Śląskim, nad doliną Malinki (prawy dopływ Wisły);
Łamana Skała, Madohora,
szczyt w gł. grzbiecie Beskidu Małego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia