skał magmowych

Encyklopedia PWN

produkty krzepnięcia magmy (lub lawy);
wieloskładnikowy, rzadziej jednoskładnikowy zespół minerałów lub substancji mineralnych (bez gleb i świeżo nagromadzonych substancji mineralnych), powstały w przyrodzie w sposób naturalny i tworzący wyodrębnioną geologicznie jednostkę litosfery Ziemi oraz innych planet, a także księżyców i planetoid.
skały powstałe wskutek procesów metamorfizmu, wcześniej istniejących skał magmowych, osadowych i metamorficznych.
skały intruzywne, skały intruzyjne, intruzywy,
skały magmowe powstałe w wyniku krzepnięcia magmy tworzącej intruzje.
ogólna nazwa skał o wyraźnie krystalicznej strukturze;
skały magmowe powstałe ze stopu bardzo ubogiego w krzemionkę (40–45% SiO2);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia