sieczne

Encyklopedia PWN

mat. prosta przechodząca przez co najmniej 2 punkty krzywej lub powierzchni.
mat. metoda przybliżonego rozwiązywania równań postaci f(x) = 0, podobna do metody stycznych;
damasceńska robota, staropol. damaszkowanie,
rodzaj intarsji w metalu;
mat. dla danej krzywej i jej punktu P — prosta, która jest granicznym położeniem siecznych tej krzywej przechodzących przez punkt P (drugi punkt przecięcia siecznej z krzywą zbliża się do punktu P).
gorgonopsy, Gorgonopsia,
grupa drapieżnych gadów ssakokształtnych, tradycyjnie uznawana za podrząd terapsydów;
kokorycz, Corydalis,
rodzaj z rodziny dymnicowatych (dawniej włączanej do makowatych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia