siły świata pracy

Encyklopedia PWN

ekon. proces łączenia lokalnych związków zawodowych, miejskich zrzeszeń zawodowych i federacji zawodowych w związki branżowe i ogólnonarodowe;
Partia Pracy, Labour Party,
brytyjska socjaldemokr. partia polityczna.
ekon. system gospodarczy;
ekon. historycznie ukształtowany system trwałych powiązań ekonomicznych: produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów, znajdujących się na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, włączający je w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany.
koncentracja
[łac.],
ekon. proces zwiększania siły ekonomicznej podmiotów gospodarczych;
jedna z najstarszych i podstawowych dziedzin gospodarki, której głównym celem jest dostarczenie człowiekowi żywności do bezpośredniej konsumpcji lub po przetworzeniu w zakładach przemysłu spożywczego, ponadto produkowanie surowców przemysłowych (np. włókna roślinnego i zwierzęcego, skór surowych, używek) w celu zaspokojenia innych (nieżywnościowych) potrzeb człowieka.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia