serce

Encyklopedia PWN

narząd mięśniowy, którego skurcze wywołują krążenie krwi;
filoz. u Platona sfera uczuć pośrednicząca między bodźcami życiowymi (bios) a duchowymi (logos); u B. Pascala władza poznania intuicyjnego; także symbol miłosierdzia.
symbol miłości Boga do ludzi, przedmiot szczególnego kultu katolików.
urządzenie med. (pompa) — zewn. lub implantowane — do okresowego wspomagania lub zastępowania czynności serca, najczęściej lewej komory,
med. zespół objawów występujących w wyniku nadciśnienia w krążeniu płucnym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia