sejsmogramu

Encyklopedia PWN

sejsmogram
[gr.],
zapis drgań gruntu podczas przejścia fali sejsmicznej, dokonany przez sejsmograf.
sejsmograf
[gr.],
przyrząd rejestrujący przebieg drgań gruntu, używany gł. w sejsmologii do zapisu fal sejsmicznych;
hodograf
[gr. hodós ‘droga’, gráphō ‘piszę’],
geofiz. wykres przedstawiający zależność czasu przebiegu fali sejsmicznej od odległości między punktem wzbudzenia fali (hipocentrum lub miejsce eksplozji) a punktem jej obserwacji;
rozchodzące się we wnętrzu Ziemi fale sprężyste, wywołane na ogół trzęsieniami ziemi, wybuchami wulkanów, a także sztucznie generowane.
sejsmologia
[gr. seismós ‘trzęsienie (ziemi)’, lógos ‘nauka’],
nauka o trzęsieniach ziemi i rozchodzeniu się fal sejsmicznych we wnętrzu Ziemi, dział geofizyki.
gwałtowne zaburzenie stanu równowagi we wnętrzu Ziemi, prowadzące do wyzwolenia się energii w postaci ciepła, fal sejsmicznych, ruchu skał i ich trwałych deformacji (np. spękania, szczeliny).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia