hodograf
 
Encyklopedia PWN
hodograf
[gr. hodós ‘droga’, gráphō ‘piszę’],
geofiz. wykres przedstawiający zależność czasu przebiegu fali sejsmicznej od odległości między punktem wzbudzenia fali (hipocentrum lub miejsce eksplozji) a punktem jej obserwacji;
w celu sporządzenia h. wykorzystuje się zapisy (sejsmogramy) wielu stacji sejsmolog. lub specjalnej aparatury polowej; kształt h. zależy od właściwości fiz. skał, przez które przechodzi fala; analiza h. umożliwia wyznaczenie prędkości rozchodzenia się fal sejsmicznych wewnątrz Ziemi i stanowi podstawowe źródło informacji o budowie jej wnętrza (sejsmologia).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia