samochodowymi

Encyklopedia PWN

MEMS, ang. Micro–Electro–Mechanical Systems lub Micromachined Electrical Mechanical Systems, mikrosystemy elektromechaniczne,
stacjonarne albo ruchome struktury, urządzenia lub systemy, o wymiarach liniowych od pojedynczych cm do pojedynczych µm, wytwarzane za pomocą mikroobróbki materiałów.
Michigan
[mı̣szıgən] Wymowa,
stan w północnośrodkowej części USA, w regionie Wielkich Jezior;
prow. w południowej części RPA, nad O. Indyjskim;
światła pozycyjne, światła postojowe,
światła pojazdu samochodowego sygnalizujące jego obecność na drodze;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia