samochodowymi

Encyklopedia PWN

fiz. powierzchnia ciała odbijająca regularnie i niemal całkowicie padające na nią promieniowanie (elektromagnetyczne, sprężyste, cząstek naładowanych);
żeliwo otrzymywane przez długotrwałe wyżarzanie w wysokiej temperatury i odpowiedniej atmosferze żeliwa białego;
Żodzino, białorus. Żodzina, Žodzina, ros. Żodino, Žodino,
m. na Białorusi, w obwodzie mińskim, nad Plisą (prawy dopływ Berezyny), 55 km na wschód od Mińska.
żyrobus, girobus,
pojazd samochodowy z akumulatorem energii mech. w postaci wirującego koła o dużej bezwładności;
Żytawa, Zittau Wymowa,
m. we wschodniej części Niemiec, w kraju związkowym Saksonia, nad Nysą Łużycką, przy granicy z Polską.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia