sądowniczego

Encyklopedia PWN

we współcz. prawie międzynar. i stosunkach międzynar. zakres zagadnień objętych rozdziałem VI Karty Narodów Zjednoczonych pt. Pokojowe załatwianie sporów
ustawa zasadnicza państwa;
federacja
[łac. foedus ‘związek’, ‘przymierze’],
państwo o złożonej strukturze, w skład którego wchodzą kraje związkowe (mogą nosić różne nazwy: kanton, stan, land, czyli kraj, prowincja) zachowujące swoją suwerenność (m.in. USA, Kanada, Australia, Indie, Meksyk, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia);
określenie reform adm., kośc., sądowniczych, społ., szkolnych i wojsk., ogłoszonych w Austrii 1780–90 przez ces. Józefa II
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia