rzeczywiste

Encyklopedia PWN

mat. wspólna nazwa dla liczb wymiernych i niewymiernych;
mat. klasa funkcji zmiennej rzeczywistej o wartościach w zbiorze liczb rzeczywistych.
czas faktycznie przepracowany;
roztwór, którego właściwości nie wynikają z addytywności właściwości jego składników;
mat. liczby postaci z = a + bi, gdzie a oraz bliczbami rzeczywistymi, nazywanymi odpowiednio częścią rzeczywistą oraz częścią urojoną z, oznaczanymi a = Re z, b = Im z, a i — jednostką urojoną, tzn. liczbą, która ma własność i2 = –1;
algebry twierdzenie podstawowe, zasadnicze twierdzenie algebry,
mat. twierdzenie o istnieniu dla każdego wielomianu f(z) = anzn + ... + a1z + a0 stopnia n > 0, o współczynnikach zespolonych (liczby zespolone) takiej liczby zespolonej ξ, zw. pierwiastkiem wielomianu f, że f(ξ) = 0.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia