rzędem

Encyklopedia PWN

prawo w wąskim znaczeniu inne określenie Rady Ministrów jako naczelnego, kolegialnego organu władzy wykonawczej, kierującego podporządkowanym mu aparatem administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, administracja terenowa) i zapewniającego jednolitość jego działania;
rząd, łac. ordo,
biol. jednostka w systematyce organizmów, niższa od gromady (lub klasy — w przypadku roślin), obejmująca blisko ze sobą spokrewnione rodziny;
tymczasowy organ władzy państw. o uprawnieniach adm.-wykonawczych i ustawodawczych, utworzony w wyniku rewolucji lutowej 1917 i obalenia caratu w Rosji;
rząd na emigracji działający 1939–90;
najwyższa władza podczas pol. powstań nar. w XIX w.
sprzęt służący do dosiadania konia wierzchowego i kierowania nim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia