ryb

Encyklopedia PWN

wielokierunkowe działania zmierzające do zachowania i odtwarzania, na właściwym poziomie, naturalnej liczebności populacji poszczególnych gat. ryb oraz umożliwiające ich racjonalne użytkowanie;
nauka o doskonaleniu genetycznym ryb, także działalność zmierzająca do uzyskania optymalnych dla określonych warunków typów lub odmian ryb;
częściowe wyławianie ryb ze zbiornika wodnego w celach gosp. lub sport. (wędkarstwo).
środki techn. używane do schwytania (złowienia), obezwładnienia i wydobycia ryb z wody w celach gosp. lub sport. (wędkarstwo).
zespół urządzeń umożliwiających rozwój zapłodnionej ikry ryb w warunkach sztucznych, wylęgnięcie się z niej larw (wylęg) oraz ich kilkutygodniowy wychów;
zespół chorobowy występujący przede wszystkim u karpi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia