ryb

Encyklopedia PWN

czwarty okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej trwający od ok. 408 do 355 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
komórki jajowe ryb;
gałąź gospodarki obejmująca zagospodarowanie, eksploatację i ochronę naturalnych zasobów rybnych rzek i jezior oraz chów, hodowlę i pozyskiwanie ryb ze sztucznych zbiorników wodnych;
ichtiologia
[gr. ichthýs ‘ryba’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział zoologii zajmujący się badaniem rozmieszczenia, biologii, ekologii, fizjologii, morfologii, embriologii, anatomii ryb, ich pochodzeniem i ewolucją oraz systematyką obecnie żyjących, jak i wymarłych gatunków.
zool. zmysł służący do odczuwania zmian rozkładu potencjałów elektrycznych na powierzchni ciała, występujący u niektórych ryb spodoustych oraz elektrycznych, a także u żyjących w mętnych, błotnistych wodach Afryki oraz Ameryki Południowej tzw. ryb słaboelektrycznych, jak mruki i pokrewne węgorzowi elektrycznemu gymnotowce;
choroba ryb słodkowodnych, wywoływana przez pasożytnicze skorupiaki z rodzaju Egrasilus, najczęściej E. sieboldi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia