rutherford

Encyklopedia PWN

proton
[gr.],
p,
fiz. trwała cząstka zaliczana do grupy barionów, składnik jąder atomowych (obok neutronów);
fiz. procesy zachodzące przy bombardowaniu jądra atomowego innym jądrem lub cząstką elementarną;
rezerford
[ang.],
rutherford, Rd,
jednostka aktywności ciała promieniotwórczego;
fiz. zmiana kierunku toru cząstek spowodowana krótkotrwałym ich oddziaływaniem z innymi cząstkami lub układami cząstek (np. jądrami atomowymi);
Towarzystwo Królewskie, w Londynie ang. The Royal Society Wymowa, właśc. The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, Królewskie Towarzystwo w Londynie dla Rozszerzania Wiedzy o Przyrodzie,
najstarsze bryt. i jedno z najstarszych na świecie ogólnych towarzystw naukowych, pełniące funkcję bryt. akademii nauk.;
promieniotwórcze pierwiastki chemiczne o liczbach atomowych (Z) większych od 92, zajmujące w układzie okresowym pierwiastków kolejne miejsca za uranem: neptun (Np), pluton (Pu), ameryk (Am), kiur (Cm), berkel (Bk), kaliforn (Cf), einstein (Es), ferm (Fm), mendelew (Md), nobel (No), lorens (Lr), rutherford (Rf), dubn (Db), seaborg (Sg), bohr (Bh), has (Hs), meitner (Mt), darmsztadt (Ds), roentgen (Rg);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia