rozpiętością

Encyklopedia PWN

Modrzejewski Rudolf, Ralph Modjeski Wymowa (od 1877), ur. 27 I 1861, Bochnia lub Kraków, zm. 26 VI 1940, Los Angeles,
polski inżynier, budowniczy wielkich mostów.
budowla inżynierska wznoszona w celu przeprowadzenia ciągu komunikacyjnego nad przeszkodą (rzeką, doliną, zatoką, cieśniną).
łuk, łęk,
arch. element konstrukcyjny lub dekoracyjny, zakrzywiony i podparty na obu końcach.
użyteczna skala naświetleń, użyteczna rozpiętość naświetleń,
fot. pojęcie stosowane w sensytometrii, określające pojemność informacyjną danego materiału światłoczułego;
Baker
[bẹıkər]
Sir Benjamin, ur. 31 III 1840, Keyford (hrab. Somerset), zm. 19 V 1907, Pangbourne (Berkshire),
brytyjski inżynier.
dzięcioły, Picinae,
podrodzina ptaków z rodziny dzięciołowatych obejmująca większość gatunków dzięciołów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia