rozkład dwumianowy

Encyklopedia PWN

mat. jeden z rozkładów prawdopodobieństwa (→ rozkład zmiennej losowej).
rozkład zmiennej losowej, rozkład prawdopodobieństwa,
mat. miara prawdopodobieństwa wyznaczona przez zmienną losową w zbiorze jej możliwych wartości.
mat. ciąg doświadczeń, z których każde (niezależnie od pozostałych) kończy się zajściem danego zdarzenia losowego A („sukcesem”) bądź zdarzenia nie-A („porażką”), przy czym prawdopodobieństwo zdarzenia A jest jednakowe we wszystkich doświadczeniach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia