schemat Bernoulliego
 
Encyklopedia PWN
schemat Bernoulliego,
mat. ciąg doświadczeń, z których każde (niezależnie od pozostałych) kończy się zajściem danego zdarzenia losowego A („sukcesem”) bądź zdarzenia nie-A („porażką”), przy czym prawdopodobieństwo zdarzenia A jest jednakowe we wszystkich doświadczeniach;
schemat Bernoulliego jest modelem matematycznym eksperymentów powtarzalnych. Jeżeli liczba doświadczeń jest z góry ustalona i wynosi n, a prawdopodobieństwo sukcesu jest równe p, to prawdopodobieństwo tego, że łączna liczba sukcesów jest równa k wynosi (rozkład dwumianowy); jeżeli doświadczenia w schemacie Bernoulliego kontynuuje się dopóty, dopóki nie zaobserwuje się danej liczby k sukcesów, to prawdopodobieństwo tego, że łączna liczba wykonanych doświadczeń wynosi N, jest równe (ujemny rozkład dwumianowy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia