rozdzielnopłciowe

Encyklopedia PWN

bot. organ roślinny, krótkopęd służący do płciowego rozmnażania się roślin;
begonia, ukośnica, Begonia,
rodzaj z rodziny begoniowatych (Begoniaceae);
bruzdobrzuchy, bezpłytkowce, beztarczowce, Solenogastres, Aplacophora,
gromada mor. mięczaków;
chitony
[gr.],
wielotarczowce, Polyplacophora,
gromada mor. mięczaków;
drucieńce, nitnikowce, Nematomorpha (Gordiacea),
typ bezkręgowców;
nasienne rośliny rozdzielnopłciowe, u których występują na jednych osobnikach (żeńskich) tylko kwiaty żeńskie (słupkowe), na drugich (męskich) — tylko kwiaty męskie (pręcikowe), oraz rośliny zarodnikowe, u których występują: gametofity żeńskie z rodniami i gametofity męskie z plemniami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia