reguła Glogera

Encyklopedia PWN

zasady sformułowane na podstawie wyników badań prowadzonych od końca XIX w. nad wpływem czynników środowiska (gł. temperatury) na kształt i zabarwienie zwierząt;
ekoklina
[gr. oíkos ‘mieszkanie’, ‘gospodarstwo’, ‘środowisko’, klínō ‘nachylam się’],
ekol. stopniowe zmiany o charakterze jakościowym zachodzące u organizmów żyjących w określonym typie siedliska w sąsiadujących ze sobą strefach ekologicznych;
etnologia
[gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dyscyplina naukowa, której przedmiotem badań jest człowiek jako społeczny twórca kultury;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia