ekoklina
 
Encyklopedia PWN
ekoklina
[gr. oíkos ‘mieszkanie’, ‘gospodarstwo’, ‘środowisko’, klínō ‘nachylam się’],
ekol. stopniowe zmiany o charakterze jakościowym zachodzące u organizmów żyjących w określonym typie siedliska w sąsiadujących ze sobą strefach ekologicznych;
np. u bawołów afrykańskich od osobników jasnoczerwonych występujących w strefie leśnej, do czarnych — na sawannach; pojęcie „ekokliny” obejmuje zjawiska wyjaśniane także przez reguły: Allena, Bergmanna i Glogera (ekogeograficzne reguły).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia