regionalny

Encyklopedia PWN

Winiarski Bolesław Marian, ur. 8 VIII 1925, Stanisławów, zm. 6 I 2008, Wrocław,
ekonomista;
administracja
[łac.],
zawiadywanie, zarządzanie, także zespół zarządzający (kierujący) czymś.
instytucje, które gromadzą bieżące informacje dotyczące polityki, gospodarki i in. dziedzin życia w kraju i na świecie, opracowują je i udostępniają środkom masowego przekazu, wydają biuletyny dla środków przekazu, serwisy dla odbiorców zagranicznych.
wczesnopaństw. organizmy polit. ludu Akan (w języku akan oman, l. mn. aman);
organizacja zrzeszająca kierowców i miłośników samochodów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia