rak szyjki macicy

Encyklopedia PWN

med. jedna z najczęściej spotykanych chorób żeńskiego narządu rodnego;
anat. narząd rozrodczy samic ssaków, silnie umięśniony i unaczyniony, w którym podczas ciąży rozwija się nowy organizm, także końcowy odcinek jajowodów innych kręgowców, oraz część układu rozrodczego bezkręgowców („macica” — przekształcony odcinek jajowodu);
schorzenia narządu rodnego kobiety lub poszczególnych jego części;
Schauta
[szạuta]
Friedrich, ur. 15 VII 1849, Wiedeń, zm. 10 I 1919, tamże,
austr. ginekolog i położnik;
Dupuytren
[düpüitrę̣]
Guillaume, ur. 5 X 1777, Pierre-Buffière k. Limoges, zm. 8 II 1835, Paryż,
chirurg francuski;
ginekologia
[gr. gynḗ ‘kobieta’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka oraz dział medycyny klinicznej zajmujące się rozwojem, fizjologią i patologią, rozpoznawaniem i leczeniem (zachowawczym i operacyjnym) chorób kobiecych narządów płciowych oraz zapobieganiem tym chorobom;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia