rad

Encyklopedia PWN

Rada Okręgowa Polskich Związków Zawodowych, do 1920 pod nazwą Rada Polskich Związków Zawodowych,
zjednoczenie pol. związków zawodowych;
w Kościele katol. rada złożona ze świeckich, mająca wgląd w sprawy duszpasterskie i finansowe parafii
Rada Polonii Amerykańskiej, Polish-American Council,
centralna organizacja charytatywna Polonii amer., działająca 1940–70, z siedzibą w Chicago;
organ porozumiewawczy Polonii 20 krajów, utw. 1978 w Toronto, do 1993 pod nazwą Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego Świata;
Rada Pomocy Żydom, kryptonim „Żegota”,
konspiracyjna organizacja społ., utworzona XII 1942 przy Delegaturze Rządu RP na Kraj w wyniku przekształcenia Tymczasowego Kom. Pomocy Żydom (kryptonim Kom. im. Konrada Żegoty), działającego od IX 1942 pod kierownictwem Z. Kossak-Szczuckiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia