Rada Polonii Amerykańskiej
 
Encyklopedia PWN
Rada Polonii Amerykańskiej, Polish-American Council,
centralna organizacja charytatywna Polonii amer., działająca 1940–70, z siedzibą w Chicago;
celem Rady było udzielanie pomocy Polsce; pierwotna nazwa — Pol. Rada Międzyorganiz. w Ameryce (powstała 1936 na zjeździe w Chicago; ze względu na neutralność USA niechętna wobec prób wykorzystania Polonii do polityki zagr. RP; koncentrowała się przede wszystkim na pomocy materialnej dla Polaków); organizatorami Rady byli: Związek Nar. Pol., Zjednoczenie Pol. Rzymsko-Katol. i Związek Polek w Ameryce; jednoczyła wszystkie większe organizacje polonijne; była organizacją koordynującą współpracę ze Światpolem; w czasie II wojny światowej udzielała poparcia rządowi RP na uchodźstwie; 1942 rozszerzyła program na reprezentację Polonii w sprawach polit.; na czele: F. Świetlik, od 1938 J. Romaszkiewicz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia