prostokątnymi współrzędnymi kartezjańskimi

Encyklopedia PWN

mat. uporządkowane n liczb opisujące położenie punktu w n-wymiarowej przestrzeni (układ współrzędnych).
mat. różnowartościowe odwzorowanie przyporządkowujące punktom prostej, płaszczyzny lub przestrzeni ciągi liczb, nazywane współrzędnymi tych punktów w danym układzie współrzędnych;
trzy kąty φ, ψ, θ służące do określania położenia osi kartezjańskiego prostokątnego układu współrzędnych OXYZ′ względem innego kartezjańskiego prostokątnego układu współrzędnych OXYZ o tym samym początku O i tej samej orientacji;
nabla
[gr., ‘harfa’],
mat. symbol ∇ oznaczający operator różniczkowy pierwszego rzędu, zw. operatorem Hamiltona: ∇ = , gdzie x, y, z — kartezjańskie współrzędne prostokątne, a , , — wektory jednostkowe osi współrzędnych;
oktant
[łac. octans < octo ‘osiem’],
mat. część przestrzeni ograniczona 3 płaszczyznami współrzędnych prostokątnego kartezjańskiego układu współrzędnych przestrzennych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia