oktant
 
Encyklopedia PWN
oktant
[łac. octans < octo ‘osiem’],
mat. część przestrzeni ograniczona 3 płaszczyznami współrzędnych prostokątnego kartezjańskiego układu współrzędnych przestrzennych;
układ taki dzieli całą przestrzeń na 8 o. (stąd nazwa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia