produkcji

Encyklopedia PWN

ekon. zależność między nakładami czynników produkcji: pracy (L) i kapitału (K) a wielkością produkcji (Q), z reguły rozważana w odniesieniu do przedsiębiorstwa.
ekon. wytwarzanie takich samych lub podobnych wyrobów w sposób skoncentrowany i w wielkich seriach.
ekon. czynniki niezbędne do wyprodukowania dóbr zaspokajających ludzkie potrzeby.
ekon. różnicowanie asortymentu produkcji przez przedsiębiorstwa.
szczególna, liniowo jednorodna funkcja produkcji polegająca na tym, że stałe parametry funkcji produkcji, które trzeba oszacowywać, są same elastycznościami α+β, oznaczającymi również relatywne udziały uczestniczących w produkcji czynników;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia