procedury politycznej

Encyklopedia PWN

organizacje społeczne, zrzeszające na zasadzie dobrowolności pracowników najemnych w celu obrony i reprezentowania ich wspólnych interesów ekonomicznych i socjalnych, tworzone wg kryterium zawodu, gałęzi produkcji lub regionu;
model państwa, w którym sprawowanie władzy, funkcjonowanie organów publicznych oraz wszelka działalność polityczna są ograniczone i podporządkowane chronionemu przez mechanizmy ustrojowe prawu.
Jelcyn Boris N., ur. 1 II 1931, Butka (obwód swierdłowski), na Uralu, zm. 23 IV 2007, Moskwa,
polityk rosyjski, prezydent Rosji.
nowa lewica, ang. New Left, fr. La nouvelle Gauche, niem. Neue Linke,
radykalny ruch ideologiczny i społeczno-polityczny skupiający młodzież studencką i część intelektualistów akademickich, rozwijający się w latach 60. w USA i krajach Europy Zachodniej, odrzucający założenia programowe, styl myślenia i formy działania „starej lewicy” (marksizmu-leninizmu i socjaldemokracji); niekiedy zw. goszyzmem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia