problem fazy

Encyklopedia PWN

filtracja
[łac.],
elektr. proces przetwarzania sygnałów mający na celu wydzielenie z mieszaniny sygnałów tylko sygnałów o pożądanych właściwościach;
Georgescu-Roegen
[dżo:rdżẹsku: rọugən]
Nicolas, ur. 4 II 1906, Konstanca, zm. 30 X 1994,
ekonomista amerykański, pochodzenia rumuńskiego;
ruch religijno-społeczny w XV w. w Czechach, zainicjowany przez J. Husa, który wystąpił z programem moralnej odnowy życia religijnego i walki z nadużyciami współczesnego mu Kościoła.
implant
[łac.],
wszczep,
element strukturalny wykonany z materiału tkankowego (auto-, homo-, heterogenicznego) lub biomateriału (metal, ceramika, tworzywo węglowe, tworzywo sztuczne) umieszczony w organizmie w celu uzupełnienia lub zastąpienia tkanek narządu (albo jego części) lub spełniania (wspomagania) ich funkcji, także urządzenie zastępcze umieszczane wewnątrz ciała (np. serce sztuczne, defibrylator, rozrusznik serca, układ hydrauliczny z zastawką do drenowania płynu mózgowo-rdzeniowego w wodogłowiu).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia