prawdziwe

Encyklopedia PWN

Weronika, święta, żyła w I w. n.e.,
wg zapisanej w apokryfach legendy mieszkanka Jerozolimy, która Jezusowi prowadzonemu na ukrzyżowanie otarła twarz chustą (veraikon); zostać miał na niej wizerunek Jezusa;
weryzm
[wł. vero ‘prawdziwy’],
lit. kierunek w literaturze wł., dominujący w latach 80. XIX w., będący wł. odmianą naturalizmu;
weryzm
[wł. vero ‘prawdziwy’],
szt. plast.:
mat. bryła będąca sumą skończonej liczby czworościanów, sklejonych tak, by ich łączne wnętrze (wnętrze zbioru) było w jednym kawałku (spójne) oraz aby w jednym kawałku było wnętrze jej części wspólnej z odpowiednio małą kulą o środku w dowolnym z wierzchołków.
zjawisko zachodzące w zwierzęcych zbiorowościach społ., wyrażające się w koordynacji zachowania osobników lub we współpracy i opierające się na wymianie informacji, czyli porozumiewaniu się zwierząt.
prawow pol. postępowaniu cywilnym pomocniczy środek egzekucyjny przy egzekucji z ruchomości, polegający na nakazaniu dłużnikowi (pod rygorem zastosowania przymusu osobistego) złożenia prawdziwego i zupełnego wykazu majątku.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia