prakseologia

Encyklopedia PWN

prakseologia
[gr. práxis ‘działanie’, ‘czynność’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
metodol., naukozn.:
czasopismo nauk.,
Kotarbiński Tadeusz, ur. 31 III 1886, Warszawa, zm. 3 X 1981, tamże,
polski filozof i logik, twórca reizmu i prakseologii.
Pszczołowski Tadeusz, ur. 6 VIII 1922, Wilno, zm. 17 XII 1999, Warszawa,
prakseolog, naukoznawca, teoretyk organizacji i zarządzania;
Pszczołowski Tadeusz, ur. 6 VIII 1922, Wilno, zm. 17 XII 1999, Warszawa,
filozof, prakseolog;
dyscyplina nauk. wyodrębniona w latach 30. XX w.; obejmuje zespół nauk o nauce tworzący „federację metanauk”, które prowadzą badania podstawowe, stosowane i wdrożeniowe oraz dociekania o teoret. i praktycznych celach szeroko pojętej nauki, rozpatrywanej w różnych aspektach i z różnych punktów widzenia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia