„Prakseologia”
 
Encyklopedia PWN
„Prakseologia”,
czasopismo nauk.,
wyd. od 1962 (do 1966 pt. „Materiały Prakseologiczne”) przez Inst. Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, poświęcone filoz., teoret. i metodol. zagadnieniom sprawności działania; redaktorzy nacz.: 1962–72 J. Zieleniewski, 1972–75 W. Kieżun, 1975–88 T. Pszczołowski, od 1989 W.W. Gasparski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia