pozytywizmu drugiego

Encyklopedia PWN

empiriokrytycyzm
[gr. empeiría ‘doświadczenie’, kritikós ‘osądzający’],
drugi pozytywizm, machizm,
nurt pozytywizmu z przełomu XIX i XX w.,
Gödel Kurt Wymowa, ur. 28 IV 1906, Brno, zm. 14 I 1978, Princeton,
austriacki matematyk i logik.
ruch społ.-polit. mający na celu emancypację i równouprawnienie kobiet.
Masaryk Tomáš Garrigue, ur. 7 III 1850, Hodonín, zm. 14 IX 1937, Lány,
czeski filozof, socjolog, mąż stanu.
neopozytywizm
[gr.-łac.],
pozytywizm logiczny, zw. również trzecim pozytywizmem,
empirystyczny kierunek filozoficzny XX w., najbardziej wpływowy w okresie międzywojennym, propagujący hasło walki z filozofią tradycyjną, metafizyką, oraz głoszący postulat uprawiania „filozofii naukowej”, pojmowanej jako logiczna analiza języka.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia