popularny

Encyklopedia PWN

pismo informacyjne, wyd. 1936–37 w Warszawie z inicjatywy lewicy PPS i KPP.
nazwa eklektyzmu filozoficznego 2. połowy XVIII w. w Niemczech, wiążącego fiozofię z literaturą, wysuwającego łatwo dostępne i zrozumiałe hasła;
dziedzina twórczości lit. obejmująca utwory adresowane do najbardziej szerokiego kręgu odbiorców i w związku z tym odznaczająca się zrozumiałym dla nich językiem oraz uproszczonymi schematami fabularnymi.
publiczne wykonywanie piosenek (drobnych utworów wokalnych solowych z akompaniamentem instrumentu, zespołu instrumentalnego lub orkiestry), rodzaj współcz. sztuki estradowej.
rozrywkowa muzyka, muzyka popularna, muzyka lekka,
w dzisiejszym rozumieniu — muzyka obejmująca gatunki, które charakteryzują się łatwością w odbiorze (mają tym samym możność szybkiego rozpowszechniania się) i stanowią formę rozrywki dla szerokich kręgów społecznych, a pod względem komercyjnym — dobrze sprzedający się towar dzięki swemu masowemu odbiorowi.
środki masowego przekazu, mass media, media masowe, środki masowego komunikowania,
urządzenia i instytucje, za pomocą których przesyłane są treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także film (kino), książki (popularne), nagrania muzyczne (płyty, kasety) oraz tzw. nowe media: magnetowid, odtwarzacz DVD, nagrania filmowe (kasety, DVD), telegazeta, telewizja satelitarna, kablowa, gry komputerowe, Internet (komputer).
Time-Warner
[taım uọ:rr],
amer. konglomerat medialny, jedna z 5 największych tego rodzaju grup na świecie.
urządzenie do rejestrowania barwnych lub czarno-białych obrazów na błonie fotograficznej;
Franciszek z Asyżu, Biedaczyna z Asyżu, Franciszek Seraficki, właśc. Giovanni Bernardone, święty, ur. ok. 1181, Asyż, zm. 3 X 1226, tamże (Porcjunkula),
włoski zakonnik i kaznodzieja; założyciel zakonów: franciszkanów, klarysek oraz tercjarzy.
Jacobs Hans, ur. 30 IV 1907, Hamburg, zm. 24 X 1994,
niemiecki konstruktor szybowców.
Liszt
[list]
Ferenc Wymowa, ur. 22 X 1811, Raiding (ob. Doborján k. Sopron, Węgry), zm. 31 VII 1886, Bayreuth,
węgierski kompozytor, pianista i dyrygent.
rodzina księgarzy i wydawców:

Materiały dodatkowe

Mikołaj, Mikołaj z Myry, Mikołaj z Bari, święty, ur. w III w., Patara, zm. w IV w. (Myra, ob. Kale, Turcja),
biskup Myry w Licji (Azja Mniejsza), w Kościele wschodnim zwany Cudotwórcą
Moorea — wyspa przejrzystej laguny i wygasłego wulkanu
adwent
[łac. adventus ‘przyjście’]:
Amorgos — wyspa wielkiego błękitu

Słownik języka polskiego PWN

popularny
1. «powszechnie znany, ceniony i używany»
2. «mający na celu głównie dostarczanie rozrywki i przyjemności»
3. «przedstawiony w sposób zrozumiały dla wszystkich»

• popularność
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia