pomorski

Encyklopedia PWN

silnie ufortyfikowana rubież obronna, tworząca wraz z Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym i linią odrzańską wschodni system umocnień Niemiec;
Pomorski Rafał, ur. 26 XII 1921, zm. 8 V 1974,
malarz;
miasto powiatowe w województwie zachodniopomorskim, na pograniczu Wybrzeża Trzebiatowskiego i Równiny Gryfickiej, nad cieśniną Dziwna i jej rozlewiskiem Zalewem Kamieńskim, u ujścia do niego rzeki Świniec.
Eryk Pomorski, ur. ok. 1382, zm. VI(?) 1459, Darłowo,
król Danii 1397–1439, Norwegii 1397–1442 i Szwecji 1397–1439;
konspiracyjna organizacja wojsk., utworzona VII 1941 w wyniku połączenia Tajnej Organizacji Wojsk. „Gryf Kaszubski” i Wojsk. Organizacji Niepodległościowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia