polimery akrylowe

Encyklopedia PWN

polimery i kopolimery kwasów: akrylowego CH2=CH–COOH i metakrylowego CH2=C(CH3)–COOH oraz ich pochodnych (estrów, a także nitryli i amidów);
polimery otrzymywane w wyniku polimeryzacji monomerów akrylowych lub metakrylowych;
tworzywa sztuczne, tworzywa wielkocząsteczkowe,
materiały, których głównym składnikiem są polimery, najczęściej organiczne;
polimery z ugrupowaniami jonowymi lub ulegającymi jonizacji.
adamantan, C10H16,
związek organiczny, tricyklodekan, bezbarwne kryształy;
substancja niemetaliczna zdolna do trwałego łączenia powierzchni ciał stałych w wyniku występowania sił wzajemnego oddziaływania między k. a powierzchnią klejoną (adhezja) oraz sił spójności w spoinie klejowej (kohezja);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia