polem elektrostatycznym

Encyklopedia PWN

dziedzina elektroniki realizowana przez przyrządy o wymiarach rzędu nanometrów;
urządzenie do odpylania;
amer. sztuczny satelita Ziemi;
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne towarzyszące niejednostajnemu ruchowi cząstki naładowanej;
uporządkowany zbiór jednostek miar (podstawowych i pochodnych), określonych zgodnie z regułami przyjętymi w danym układzie wielkości fizycznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia