podlodowcowe

Encyklopedia PWN

geol. głębokie (do kilku m), cylindryczne zagłębienie o gładkich ścianach, wyżłobione w litej skale wskutek erozji wód podlodowcowych;
rynna podlodowcowa, dolina rynnowa,
wąskie, długie obniżenie powstające w podłożu lodowca wskutek erozyjnego działania płynących pod nim wód roztopowych;
miejsce wydobywania się na powierzchnię Ziemi (także powierzchnię innych planet i ich satelitów) produktów erupcji: lawy (wulkan lawowy), materiałów piroklastycznych (wulkan pyłowy, szlakowy) oraz gazów wulkanicznych (wulkan gazowy).
erupcja
[łac. eruptio ‘wybuch’, ‘wypad’],
geol. proces wydobywania się na powierzchnię Ziemi i do atmosfery produktów działalności wulkanicznej, pot. — wybuch wulkanu.
eworsja
[łac. eversio ‘niszczenie’],
geol. drążenie dna strumienia lub rzeki przez okruchy skalne obracane przez wirującą wodę;
najgłębsza podlodowcowa jaskinia świata, w środkowowschodniej Islandii, w północnych stokach lodowca Kverkfjöll (część Vatnajökull);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia