eworsja
 
Encyklopedia PWN
eworsja
[łac. eversio ‘niszczenie’],
geol. drążenie dna strumienia lub rzeki przez okruchy skalne obracane przez wirującą wodę;
prowadzi do powstawania zagłębień (zwłaszcza u podnóża wodospadów), zw. kotłami eworsyjnymi; głębokość ich waha się od kilkunastu cm do kilkudziesięciu m (np. w dnie Dunaju występują kotły głęb. do 51 m); e. zachodzi również w wyniku działalności wód lodowcowych niosących materiał skalny (garnek podlodowcowy) oraz podziemnych wód krasowych (gł. na dnie jaskiń).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia