plazma

Encyklopedia PWN

fale elektroakustyczne, fale plazmowe, fale elektrostatyczne,
wywołane oscylacjami plazmowymi rozchodzące się zaburzenia neutralności plazmy;
fale magnetoakustyczne, dźwięk magnetyczny,
podłużne fale (podłużne drgania zjonizowanych cząstek) w plazmie znajdującej się w polu magnet., rozchodzące się prostopadle do kierunku tego pola.
FAST, ang. Fast Auroral Snapshot Explorer,
amerykański sztuczny satelita Ziemi; wyniesiony w przestrzeń kosm. 21 VIII 1996 przez rakietę Pegasus;
fluor, F, fluorum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 9;
galaktyki, w których jądrach zachodzą intensywne procesy dysypacji energii nie związane bezpośrednio z ewolucją gwiazd, a prowadzące do emisji promieniowania.
gaz
[gr.],
jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii (oprócz cieczy i ciał stałych).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia