piroklastyczne

Encyklopedia PWN

geol. nie spojone produkty rozdrobnienia magmy, skał stożka wulkanicznego oraz jego podłoża, wyrzucane z wulkanu podczas erupcji;
geol. skały osadowe powstałe z materiałów piroklastycznych;
miejsce wydobywania się na powierzchnię Ziemi (także powierzchnię innych planet i ich satelitów) produktów erupcji: lawy (wulkan lawowy), materiałów piroklastycznych (wulkan pyłowy, szlakowy) oraz gazów wulkanicznych (wulkan gazowy).
erupcja
[łac. eruptio ‘wybuch’, ‘wypad’],
geol. proces wydobywania się na powierzchnię Ziemi i do atmosfery produktów działalności wulkanicznej, pot. — wybuch wulkanu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia