piroelektrykami

Encyklopedia PWN

kryształy niektórych substancji wykazujące piroelektryczność;
piroelektryczność
[gr.],
zjawisko piroelektryczne,
fiz. występowanie w niektórych kryształach dielektr. (dielektryki) polaryzacji dielektr. samorzutnej (spontanicznej) w nieobecności zewn. pola elektr. lub innych zewn. czynników;

Słownik języka polskiego PWN

piroelektryk «kryształ, w którym występuje zjawisko piroelektryczności»
• piroelektryczny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia